Український центр оцінювання якості освіти

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Інформаційний куточок

 

Нормативна база ЗНО – 2017:

 

  • Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції постанови КМУ від 08.07.2015 № 533);

 

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які     бажають  здобувати вищу  освіту   на   основі  повної    загальної  середньої освіти»;

 

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 № 888 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77».

 

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.08.2016 № 1114/29244;

 

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»;

 

  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.09.2016 № 1133 «Про підготовку до проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»;

 

З текстом нормативних документів можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua) або на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (http://zno-kharkiv.org.ua).

 

23.08.2016 Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежно... | від 27.07.2016 № 889
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z111416

1/2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ


27.07.2016 № 889
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2016 р.
за № 1114/29244


Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти


Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону
України «Про загальну середню освіту»,Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004
року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року №
533),НАК АЗУ Ю:
1. Затвердити Перелік навчальних предметів, із яких у 2017 році проводиться зовнішнє незалежне
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі Перелік),
що додається.
2. Встановити, що в 2017 році:
1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти, проводитиметься з 23 травня до 15 липня;
2) кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право скласти тести
не більш як із чотирьох навчальних предметів із Переліку;
3) результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (українська мова і література
(українська мова), математика або історія України (період ХХ початок
ХХІ століття), а також один
навчальний предмет за вибором випускника) зараховуються як результати державної підсумкової
атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи
загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року.
3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Л. Гриневич
23.08.2016 Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежно... | від 27.07.2016 № 889
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z111416
2/2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27.07.2016 № 889
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2016 р.
за № 1114/29244
ПЕРЕЛІК
навчальних предметів, із яких у 2017 році проводиться зовнішнє
незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти
1. Українська мова і література.
2. Історія України.
3. Математика.
4. Біологія.
5. Географія.
6. Фізика.
7. Хімія.
8. Англійська мова.
9. Іспанська мова.
10. Німецька мова.
11. Російська мова.
12. Французька мова.


Директор департаменту вищої освіти О. Шаров
Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Ю. Кононе